Aicinām 31. augustā sekot tiešsaistes diskusijai par Satversmi

31. augustā pulksten 11.00 visi interesenti aicināti tiešsaistē “Jurista Vārda” Facebook kontā sekot līdzi sarunai par Satversmi tās simtgadē. Sarunā piedalīsies grāmatas “Konstitucionālās tiesības” autori Jānis Pleps, Edgars Pastars, Ilze Plakane, grāmatas angļu izdevuma priekšvārda autors Mārtiņš Paparinskis, kā arī izdevēja – “Latvijas Vēstneša” – vadītāja Daina Ābele. Sarunu vadīs žurnāla “Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte.

Šī saruna par Satversmi tiek rīkota sakarā ar Latvijā populārākās valststiesībām veltītās grāmatas “Konstitucionālās tiesības” angļu tulkojuma iznākšanu digitālā formātā. Kopš augusta nogales šis digitālais izdevums katram interesantam pieejams portāla juristavards.lv sadaļā “Bibliotēka”. Tādējādi arī ārvalstu tiesībniekiem šobrīd ir radīta iespēja gūt uzticamu un kvalitatīvu informāciju par Latvijas valsts konstitucionālajiem pamatiem, Satversmi, valsts iekārtu un cilvēktiesību aizsardzību.


Grāmatas izdevums brīvpieejā

Grāmatas autori un izdevējs “Latvijas Vēstnesis” aicina ikvienu Latvijas juristu popularizēt “Konstitucionālo tiesību” tulkojumu saviem ārvalstu kolēģiem, lai veicinātu plašāku izpratni par Latvijas valsts tiesiskajiem pamatiem. Grāmatas autori uzsver, ka ir svarīgi būt aktīviem un pašiem veidot pasaulē savu naratīvu par Latviju, tai skaitā juristiem – sniegt objektīvu un kvalitatīvu informāciju par mūsu tiesisko sistēmu. Sevišķu nozīmi Latvijas valsts pamatu un konstitucionālās iekārtas popularizēšana iegūst 2022. gadā, kad Latvija svin Satversmes simtgadi.

Jāatgādina, ka lasītāju lielu atzinību guvusī triju Latvijas juristu Jāņa Plepa, Edgara Pastara un Ilzes Plakanes grāmata “Konstitucionālās tiesības” ir populārākais valststiesību darbs Latvijā, kuru “Latvijas Vēstnesis” papildinātās redakcijās latviešu valodā līdz šim izdevis jau trīs reizes (2004, 2014, 2021). Grāmatas trešais izdevums jau ir izpārdots, un izdevējs pašlaik strādā pie papildu tirāžas, lai apmierinātu augsto pieprasījumu.

Digitālajai grāmatai angļu valodā grāmatas “Konstitucionālo tiesību” 2021. gada izdevums, kas īsināts, lai ārvalstu lasītājiem piedāvātu informāciju tieši par Latvijas konstitucionālajām tiesībām un to piemērošanas praksi. Tulkojumu angļu valodā veikusi Ingūna Beķere, savukārt atsevišķu priekšvārdu īpaši šim digitālajam izdevumam rakstījis Mārtiņš Paparinskis. Izdevējs cer, ka “Konstitucionālo tiesību” izdevums angļu valodā sekmēs ārvalstu tiesībnieku izpratni par Latvijas valsts pamatiem un konstitucionālo iekārtu, kā arī Satversmes piemērošanas praksi, nozīmīgākajiem doktrīnas un judikatūras avotiem.

Satversme Eiropas un arī pasaules kontekstā ir unikāla konstitūcija, kas padara Latvijas konstitucionālo iekārtu interesantu konstitucionālo tiesību teorijas un salīdzinošo konstitucionālo tiesību pētniekiem. Grāmatā sistematizēta Satversmes tiesas un Augstākās tiesas judikatūra dažādos Satversmes piemērošanas jautājumos, kā arī sniegtas norādes par pieejamiem avotiem dziļākai atsevišķu jautājumu izpētei. Tādā veidā tā varētu būt noderīga kā uzticams un parocīgs ceļvedis ārvalstu interesentiem Satversmes piemērošanas teorijā un praksē.

Grāmatas “Konstitucionālās tiesības” angļu valodas izdevums pieejams  "Jurista Vārda" portāla sadaļā "Bibliotēka".

Avots: oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija