Grāmata “Senāts lasa Satversmi”

Piektdien, 27.maijā, Augstākajā tiesā tiks atvērta grāmata “Senāts lasa Satversmi” – par Satversmi Senāta atziās. Pasākums turpināsies ar diskusiju “Satversme tiesneša rokās” – par tiesnesi kā Satversmes iztulkotāju.

  • Visiem interesentiem būs iespēja sekot grāmatas atvēršanai un diskusijai tiešraidē Augstākās tiesas mājaslapā un Youtube kanālā. 
  • Pasākuma laiks: 27.maijā plkst.13.00–15.30.

Viens no Satversmes autoriem Arveds Bergs savulaik ir teicis, ka “mūsu Satversme ir tas, kas ir rakstīts, plus tas, kā Senāts to iztulkojis. Runājot paradoksi, varētu teikt, ka Senāta paskaidrojumi ir Satversmes sastāvdaļa.” Tādēļ Satversmes simtgadē Augstākā tiesa ir apkopojusi Senāta atziņas par Satversmes normu un principu piemērošanu tiesu nolēmumos.

Grāmatā ietverti divi pētījumi. Starpkaru laika Latvijas Senāta praksi Satversmes piemērošanā apkopojuši tiesību zinātņu doktori Jānis Pleps un Jānis Priekulis. Nozīmīgi, ka autori katrai atziņai pievienojuši īsus paskaidrojumus par konkrētās lietas būtību, attiecīgās atziņas kontekstu un pielietojamību mūsdienās. Otro apkopojumu par mūsdienu Senāta atziņām tiesu nolēmumos sagatavojusi Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa.

Grāmatas atvēršanā būs Augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša uzruna, Senāta atziņu apkopotāju ieskats pētījumos, kā arī senatoru pieredzes stāsti par to, kas slēpjas zem Senāta atziņas nolēmumā.

Savukārt diskusijā “Satversme tiesneša rokās” juristi (gan praktizējoši, gan citās jomās strādājoši) runās par tiesu kā starpnieku starp Satversmi un cilvēku, par tiesnesi kā Satversmes iztulkotāju. Diskusiju vadīs LU Juridiskās fakultātes docents Edvīns Danovskis.

Diskusijas dalībnieki būs tiesneši – bijusī senatore Edīte Vernuša un Administratīvo lietu departamenta senatore Ieva Višķere, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents Jānis Pleps, kā arī cilvēki, kas studējuši jurisprudenci, bet dzīvē strādā citās jomās – aktieris Gints Andžāns un rakstniece Māra Svīre.

Uz pasākumu klātienē aicināti tagadējie un bijušie senatori, Senāta zinātniskie padomnieki, tiesu priekšsēdētāji, augstskolu Juridisko fakultāšu dekāni, kā arī mediju pārstāvji.

Avots: Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa